Nurkowanie

Nurkowanie to sport wodny polegający na przebywaniu pod wodą przy użyciu odpowiedniego sprzętu bądź też na zatrzymanym oddechu. Uprawia się je w celach rekreacyjnych, naukowych, sportowych, militarnych lub ratunkowych.

Rodzaje nurkowania:

  • Freediving - inaczej nurkowanie na tzw. zatrzymanym oddechu (nurkowanie bezdechowe), polegające na zanurzeniu się na jednym oddechu na pewną głębokość, a następnie powrócenie na powierzchnię.
  • Scuba diving - jest to nurkowanie ze sprzętem.
  • Snorkeling - czyli oglądanie podwodnego świata w czasie unoszenia się na wodzie. Wykorzystuje się tu tzw. sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy).
  • Wrakowe - jest to nurkowanie wiążące się z podwodnym badaniem wnętrz zatopionych wraków.
  • Płetwonurkowanie - rekreacyjne; do głębokości 40 metrów. Jest ono dostępne nawet dla dzieci już od 10-12 lat (pod okiem instruktora).
  • Komercyjne - czyli nurkowanie zawodowe; polegające na dokonywaniu podwodnych prac z użyciem skomplikowanego sprzętu nurkowego.

Freediving i scuba diving zaliczane są do sportów ekstremalnych.

Podstawowa zasada nurkowania brzmi: „Planuj swoje nurkowanie i nurkuj jak planowałeś”. Innymi regułami, które należy przestrzegać, uprawiając ten sport są:

  • zanim zaczniesz nurkować, skończ kurs nurkowania z butlą, podczas którego wszystkiego nauczy cię instruktor
  • nigdy nie nurkuj w pojedynkę
  • pamiętaj o tym, że podczas zanurzania należy „wyrównać ciśnienie”
  • przy wynurzaniu nie wolno ci zatrzymywać oddechu

Podstawowy sprzęt (zwany ABC) do nurkowania składa się z maski, fajki i płetw. Na dłuższe przebywanie pod wodą pozwala oddychanie sprężonym powietrzem bądź też inną mieszanką gazów (umieszczonych w butli).

nurkowanie

Dodatkowym sprzętem do nurkowania jest: kamizelka wypornościowa, skafander nurkowy, oświetlenie (latarka nurkowa, lampa LED, lampa HID), ciężarki ołowiane, czyli balast rekompensujący dodatnią pływalność skafandra, automat oddechowy redukujący ciśnienie z butli do ciśnienia otoczenia, umożliwiając tym samym swobodne oddychanie, narzędzie tnące (nóż lub sekator), manometr służący do określenia ilości czynnika oddechowego w butli oraz komputer lub tabele nurkowe i głębokościomierz.

Podczas każdego kursu nurkowania uczestnicy zapoznają się z budową układu oddechowego i krążenia. Wiedza ta pozwala mu na zrozumienie mechanizmu urazów nurkowych. Ponadto uczy się tam także zagadnień dotyczących fizyki nurkowania (m.in. zmiany ciśnienia wraz z głębokością), korzystania z tabel dekompresyjnych i historii nurkowania. Najpoważniejszym niebezpieczeństwem dla początkującego nurka jest uraz ciśnieniowy płuc.

Należy pamiętać, że każdy rodzaj nurkowania wymaga od nurkującego: dobrego stanu zdrowia oraz odpowiedniego przygotowania, szkolenia.